جستجو پیشرفته باز کردن
واحد همکف تجاری

واحد همکف تجاری

7 ماه قبل
میدان ساحل
 • اجاره: 2/400/000 تومان
 • متراژ: 40 متر
 • ودیعه: 20/000/000 تومان
سروستان ۵۵ متری

سروستان ۵۵ متری

2 سال قبل
شهرک گلستان غربی
 • اجاره: 6500000 تومان
 • متراژ: 55 متر
 • ودیعه: 140,000,000 تومان
طوبی ۶۲ متری

طوبی ۶۲ متری

2 سال قبل
مجتمع تجاری طوبی
 • اجاره: 12000000 تومان
 • متراژ: 62 متر
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
مجتمع تجاری طوبی

مجتمع تجاری طوبی

2 سال قبل
مجتمع تجاری طوبی
 • اجاره: 1700000 تومان
 • متراژ: 23 متر
 • ودیعه: 10,000,000 تومان