جستجو پیشرفته باز کردن
۱۸۰ متر چیتگر
 • اجاره: 0 تومان
 • متراژ: 116 متر متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 180,000,000 تومان
۹۸ متر چیتگر

۹۸ متر چیتگر

2 سال قبل
 • اجاره: 2000000 تومان
 • متراژ: 98 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 50,000,000 تومان
۱۱۴ متر چیتگر
 • اجاره: 27000000 تومان
 • متراژ: 114 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 60,000,000 تومان
۱۲۰ متر

۱۲۰ متر

2 سال قبل
 • اجاره: 2500000 تومان
 • متراژ: 120 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
۱۲۷ متر چیتگر
 • اجاره: 0 تومان
 • متراژ: 127 متر
 • تعداد اتاق: سه
 • ودیعه: 230,000,000 تومان