جستجو پیشرفته باز کردن
برج رز،۹۰متر
  • اجاره: 2100000 تومان
  • متراژ: 90 متر
  • تعداد اتاق: دو
  • ودیعه: 50,000,000 تومان
۲۰۰ متر چینگر
  • اجاره: 2500000 تومان
  • متراژ: 200 متر متر
  • تعداد اتاق: سه
  • ودیعه: 240,000,000 تومان