جستجو پیشرفته باز کردن
ساختمان شخصی ساز

ساختمان شخصی ساز

5 ماه قبل
خیابان هوانیروز
  • اجاره: 2/000/000 تومان
  • متراژ: 75 متر
  • تعداد اتاق: یک
  • ودیعه: 80/000/000 تومان
واحد همکف تجاری

واحد همکف تجاری

5 ماه قبل
میدان ساحل
  • اجاره: 2/400/000 تومان
  • متراژ: 40 متر
  • ودیعه: 20/000/000 تومان