جستجو پیشرفته باز کردن
۱۲۴ متر چیتگر
 • اجاره: 0 تومان
 • متراژ: 124 متر متر
 • تعداد اتاق: سه
 • ودیعه: 200,000,000 تومان
۱۱۵ متر چیتگر
 • اجاره: 2500000 تومان
 • متراژ: 115 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 50,000,000 تومان
۱۱۰ متر چیتگر
 • اجاره: 1500000 تومان
 • متراژ: 110 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 100,000,000 تومان