جستجو پیشرفته باز کردن
۱۰۸ متر چیتگر
 • اجاره: 1500000 تومان
 • متراژ: 108 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
۱۰۸ متر چیتگر
 • اجاره: 1500000 تومان
 • متراژ: 108 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 100,000,000 تومان
۱۱۳

۱۱۳

2 سال قبل
 • اجاره: 0 تومان
 • متراژ: 113 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 170,000,000 تومان
۱۰۵

۱۰۵

2 سال قبل
 • اجاره: 0 تومان
 • متراژ: 105 متر
 • تعداد اتاق: دو
 • ودیعه: 150,000,000 تومان