جستجو پیشرفته باز کردن
۲۶۰ متر کلنگی ازاد شهر

۲۶۰ متر کلنگی ازاد شهر

8 ماه قبل / آزاد شهر

۲ قطعه زمین کنار هم هرکدام ۱۳۰ متر دارای ۲ واحد تجاری هر کدام ۲۰ متر هر کدام از زمین ها دارای بنای ۷۰ متری […]

  • متراژ: 260 متر
  • قیمت کل: 4,160,000,000