جستجو پیشرفته باز کردن
برج عرفان

برج عرفان

1 سال قبل
برج عرفان
  • متراژ: 260 متر
  • قیمت کل: 4,680,000,000
برج عرفان

برج عرفان

1 سال قبل
برج عرفان
  • متراژ: 145 متر
  • قیمت کل: 2,102,500,000
برج ترنج

برج ترنج

1 سال قبل
کوهک
  • متراژ: 123 متر
  • قیمت کل: 1,976,000,000
برج صیاد

برج صیاد

1 سال قبل
برج های صیاد
  • متراژ: 140 متر
  • قیمت کل: 2,100,000,000