جستجو پیشرفته باز کردن
مجتمع باران

مجتمع باران

1 سال قبل
شهرک گلستان غربی
  • متراژ: 17 متر
  • قیمت کل: 357,000,000
مجتمع باران

مجتمع باران

1 سال قبل
شهرک گلستان غربی
  • متراژ: 27 متر
  • قیمت کل: 540,000,000
برج آفتاب

برج آفتاب

1 سال قبل
شهرک گلستان غربی
  • متراژ: 135 متر
  • قیمت کل: 2,450,000,000
برج صیاد

برج صیاد

1 سال قبل
برج های صیاد
  • متراژ: 157 متر
  • قیمت کل: 2,826,000,000