جستجو پیشرفته باز کردن
برج عرفان

برج عرفان

1 سال قبل
برج عرفان
  • متراژ: 123 متر
  • قیمت کل: 1,670,000,000
برج مهسان

برج مهسان

1 سال قبل
شهرک دانشگاه شریف
  • متراژ: 205 متر
  • قیمت کل: 2,152,500,000
الهیه غرب

الهیه غرب

1 سال قبل
شهرک دانشگاه شریف
  • متراژ: 112 متر
  • قیمت کل: 1,740,000,000