پیش فروش پروژه دیپلمات
5

پیش فروش پروژه دیپلمات

3 سال قبل /

 پیش فروش پروژه دیپلمات برج دیپلمات از ۱۴ طبقه تشکیل شده که ۳طبقه آن برای پارکینگ و ۱ طبقه لابی  است پارکینگ های در نظر […]

  • متراژ: ۸۲ ، ۱۱۵ ، ۱۲۷ ، ۱۴۰ متر