پروژه سران مروارید شهر (سران ۱)
14

پروژه سران مروارید شهر (سران ۱)

مروارید شهر

پروژه سران مروارید شهر ، تعاونی کاشانه همت پروژه سران مروارید شهر در قالب یک برج ۳۱ طبقه که ۲۵ طبقه آن مسکونی و ۱ […]

  • متراژ: 102,120,130,155 متر
  • واریزی: 701,000,000