برج زیتون

برج زیتون

1 سال قبل /

برج زیتون منطقه۲۲ برج های زیتون تشکیل شده از ۱۳ بلوک  (۱۳ برج) که هر برج دارای ۱۸ طبقه است. که ۳ طبقه منفی برای […]

  • متراژ: 87 ، 92 ، 95 ، 100، 107 متر