برج مدیران شهرداری
3

برج مدیران شهرداری

برج مدیران شهرداری این برج ها وابسته به تعاونی شهرداری منطقه ۲۲ واقع در بلوار کوهک در منطقه ۲۲ می باشد. برج مدیران شهرداری دارای […]

  • متراژ: 110 تا 160 متر متر
  • قیمت کل: نیاز به تماس