پروژه البرز تعاونی ابنیه همت
5

پروژه البرز تعاونی ابنیه همت

5 ماه قبل

معرفی پروژه البرز پروژه البرز توسط تعاونی ابنیه همت در بلوار کوهک منطقه ۲۲ در حال ساخت و اجرا میباشد.این پروژه بصورت تجاری و مسکونی […]