پروژه الماس بهداری سپاه ( مروارید شهر )
1

پروژه الماس بهداری سپاه ( مروارید شهر )

مروارید شهر

اطلاعات کامل پروژه الماس بهداری سپاه مروارید شهر این پروژه در قالب یک برج ۳۰ طبقه مسکونی در حال ساخت است  که در هر طبقه […]

  • متراژ: ۱۳۷ متر ،۱۵۷ متر ، ۱۷۰ متر متر
  • واریزی: نیاز به تماس