پیش فروش پروژه دیپلمات
5

پیش فروش پروژه دیپلمات

5 سال قبل

پیش فروش پروژه دیپلمات برج دیپلمات از ۱۴ طبقه تشکیل شده که ۳طبقه آن برای پارکینگ و ۱ طبقه لابی  است پارکینگ های در نظر […]

  • متراژ: ۸۲,۱۱۵,۱۲۷,۱۴۰ متر