منطقه ٢٢

منطقه ٢٢

1 سال قبل
  • متراژ: ١٥٥ متر
  • قیمت کل: ٣٤١٠٠٠٠٠٠٠
منطقه ٢٢

منطقه ٢٢

1 سال قبل
  • متراژ: ١٠٨ متر
  • قیمت کل: ١٥٩٨٠٠٠٠٠٠
برج هاي پامچال

برج هاي پامچال

1 سال قبل
برج پامچال
  • اجاره: ٣٠٠٠٠٠٠ تومان
  • متراژ: ١٠٣ متر
  • تعداد اتاق: دو
  • ودیعه: ٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان