نقش بانک مسکن در مدیریت بازار مسکن

به گزارش املاک پاستور و به نقل از دنیای اقتصاد، ماموریت جدید برای بانک عامل بخش مسکن، با هدف «پایان دادن به خلأ کارگردانی بازار ملک» پیشنهاد شد. نتایج پژوهش ...