قیمت مسکن تا سال ۱۴۰۰ ثابت باقی می‌ماند

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته حسن روحانی در جلسه هیات دولت نسبت به آهنگ شرایط اقتصادی سخن گفت. او وعده داده است که آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب ...