آیا افزایش مبلغ وام مسکن ضمانت اجرایی دارد؟ | املاک پاستور منطقه ۲۲

آیا افزایش مبلغ وام مسکن ضمانت اجرایی دارد؟

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: علت اینکه بسیاری از مردم خانه ندارند، از همه مهم تر این است که تعداد واحد های مسکونی کشور کفاف جمعیت 80 میلیونی کشور را نمی دهد؛ بنابراین باید شرایطی را فراهم آورد تا ساخت مسکن به صورت انبوه افزایش یابد تا در چنین شرایطی شاهد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باشیم.
مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود که این موضوع هم در مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سقف تسهیلات نسبت به آنچه در گذشته بود حدود 60 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی وام 100 میلیون تومان برای تهران به 160 میلیون تومان، وام 80 میلیون تومان شهر های بزرگ به 120 میلیون و 60 میلیون تومان سایر شهر ها به 100 میلیون تومان افزایش یافت.
این روز ها خرید مسکن شاید تبدیل به آرزویی محال برای زوج های جوان شده است، حال در چنین شرایطی دولت قصد دارد با افزایش میزان تسهیلات مسکن به خصوص برای خانه اولی ها و زوج های جوان، رونق را به بازار مسکن باز گرداند، اما این موضوع چندان ساده به نظر نمی رسد و باید تمام ابعاد این طرح از جمله اینکه چه تعداد از افراد از عهده پرداخت اقساط سنگین و طولانی مسکن بر خواهند آمد را در نظر گرفت و سنجید.
در همین رابطه محمد اسلامی وزیرراه و شهرسازی درباره جزییات برنامه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به شرط افزایش پرداخت سقف اقساط اظهار داشت: در بخش مسکن موضوع مهمی که در دستور کار قرار دارد و به دنبال اجرای آن هستیم، بحث شتاب بخشی به جریان تولید و عرضه مسکن است که به یک جریان پایدار تبدیل شود.
مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود
وی افزود: سیاست ما تقویت طرف عرضه است برای اینکه بتوانیم تعادل …

وام مسکن