پارک جنگلی لتمان کن

پارک جنگلی لتمان کن

پارک جنگلی لتمان کن که در غرب تهران در منطقه 22 واقع شده یکی از پارک های جنگلی دیگر است که در منطقه 22 است

این پارک جنگلی در مسیر وزش باد ساخته شده که آب و هوای تهران را بهبود ببخشد و بهبود دهد

املاک منطقه 22 تهران