پروژه بازنشستگان ارتش پروژه نگین ساحل
10

پروژه بازنشستگان ارتش پروژه نگین ساحل

توضیحاتی در مورد تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته ارتش تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته ارتش یکی از خوشنام های منطقه ۲۲ محسوب میشود دلیل خوشنامی […]

  • متراژ: 120,170 متر
  • واریزی: نیاز به تماس