برج آسمان منطقه ۲۲
2

برج آسمان منطقه ۲۲

برج های آسمان

برج های آسمان برج  آسمان از ۲۲ برج یا ۲۲ بلوک تشکیل شده که هر بلوک از ۲۲ طبقه تشکیل شده که ۳ طبقه پارکینگ […]

  • متراژ: 100 تا 114 متر متر
  • قیمت کل: نیاز به تماس