مجتمع مسکونی دانشگاه تهران
2

 مجتمع مسکونی دانشگاه تهران

4 سال قبل

 مجتمع مسکونی دانشگاه تهران خصوصیات و ویژگی های مجتمع مسکونی دانشگاه تهران: مجتمع مسکونی دانشگاه تهران توسط تعاونی مسکن شماره ۲ دانشگاه احداث و در سال […]

  • متراژ: 88 تا 110 متر