پروژه k2 سپاشهر
1

پروژه k2 سپاشهر

5 ماه قبل /

پروژه k2 مروارید شهر ، پروژه ای دیگری از تعاونی توسعه عمران سپاشهر است که در منطقه مروارید شهر در قطعه k2 این منطقه در […]

پروژه S2 تعاونی سپاشهر
1

پروژه S2 تعاونی سپاشهر

5 ماه قبل /

پروژه قطعه s2 مروارید شهر توسط تعاونی سپاشهر در حال ساخت است این پروژه در قالب یک برج 31 طبقه که 5 آن منفی2 و […]

خبرنامه

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر