برج آسمان منطقه ۲۲
1

برج آسمان منطقه ۲۲

1 سال قبل /

برج های آسمان برج  آسمان از ۲۲ برج یا ۲۲ بلوک تشکیل شده که هر بلوک از ۲۲ طبقه تشکیل شده که ۳ طبقه پارکینگ […]

برج ایزدیار فاز۳
1

برج ایزدیار فاز۳

1 سال قبل / برج ایزدیار فاز 3

برج ایزدیار فاز۳ منطقه ۲۲ توضیحاتی در مورد برج ایزد یار فاز۳ و تعاونی ایزدیار: برج ایزد فاز ۳ یکی از لوکس ترین و بهترین […]