برج مدیران شهرداری
1

برج مدیران شهرداری

4 سال قبل

برج مدیران شهرداری این برج ها وابسته به تعاونی شهرداری منطقه ۲۲ واقع در بلوار کوهک در منطقه ۲۲ می باشد. برج مدیران شهرداری دارای […]

  • متراژ: 110 تا 160 متر متر
برج زیتون

برج زیتون

4 سال قبل

برج زیتون منطقه۲۲ برج های زیتون تشکیل شده از ۱۳ بلوک  (۱۳ برج) که هر برج دارای ۱۸ طبقه است. که ۳ طبقه منفی برای […]

  • متراژ: 87 ، 92 ، 95 ، 100، 107 متر