میزان خانوارهای اجاره نشین در ایران

بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص های عدالت اجتماعی، 67 درصد از جمعیت شهری کشور در واحد هایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند، این شاخص برای ...

وام ساخت مسکن ۵۰۰ میلیونی می شود؟

در حالی اخیرا وام مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که پیشنهاد افزایش این وام به ۵۰۰ میلیون تومان، افزایش زمان بازپرداخت و کاهش سود آن در دست بررسی ...

خطر آگهی‌های قلابی مسکن برای سازندگان

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره آگهی‌هایی که در فضای مجازی درباره تعداد طبقات مازاد منتشر می‌شود،گفت: به این آگهی ها نباید توجهی شود زیرا طرح تفصیلی ...

اسناد غیررسمی مسکن برچیده می‌شود

مادامی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته می‌شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب ناپذیر است اما به دنبال مکانیزمی هستیم تا از این پس تمامی نقل و انتقالات ...