پروژه برج نارنج ۸ نیروی زمینی ارتش
8

پروژه برج نارنج ۸ نیروی زمینی ارتش

3 سال قبل

معرفی تعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش تعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش  در حال احداث ۴ برج ، که هر ۴ برج در پهنه c شهرک […]

  • متراژ: 93،110،121،135،165،245 متر
  • واریزی: 490 میلیون