تهران مال
5

تهران مال

خیابان امیرکبیر
  • متراژ: 16,400 متر
  • واریزی: نیاز به تماس